جوهر وکس اپسون250cc Wox

جوهر Canon Wox 250cc مناسب جهت استفاده در چاپگر هاي 4 و 5 رنگ كانن