رول بکلیت 192 گرم

رول بکلیت(پشت چاپ)

گرماژ: 192

عرض: 0,914/ 1,067

طول: 30متر

ساخت کشور: پرتغال