سنگ تزئینی

سنگ تزئینی همراه صفحه چوبی

سایز: 15x30cm