لیوان سرامیکی حرارتی

لیوان سرامیکی حرارتی (جادویی)

رنگ: مشکی

لیوانهای سرامیکی همراه جعبه کادویی می باشد.