لیوان سرامیکی سفید

لیوان سرامیک سفید11OZ

لیوانهای سرامیکی همراه جعبه کادویی می باشد.