مخزن کاور دار

مخزن کاوردار قابل اتصال به پرینتر .

- ظاهری زیبا .

- حفظ جوهر در مقابل نور.

- تولید شده از ABS.