چسب حرارتی

چسب حرارتی

قابل استفاده برای: لیوان، بشقاب، سرامیک، سنگ و ...