کلمپ لیوان Mug

کلمپ لیوان 

در دو مدل:

1-بدون فلز(Photo usa)

2-فلزدار-قدیمی