وکیومی کوچگ

دستگاه مینی 3d از لحاظ کار کرد مشابه دستگاه بزرگتر می باشد و تعداد کار کمتری می توان با آن چاپ زد

 

چاپ هم زمان 4 لیوان (فول سایز روی کف، دسته، داخل) چاپ بشقاب بصورت فول سایز چاپ قاب موبایل بصورت فول سایز و ...