کاغذ مات کتد مير 110گرم

کد محصول: M110 -MC
ابعاد : [A4 [210mm x 297mm
گرماژ: 110گرم
تعداد برگ : 100برگ
ساخت : چین