کاغذ مات کتد مير 130گرم

کد محصول: M130 -MC
ابعاد : [A4 [210mm x 297mm
گرماژ: 130گرم
تعداد برگ : 100برگ
ساخت : چین