کاغذ چاپ تیشرت های تیره( بدون احتیاج به برش) Forever

کاغذ ترانسفر برای پارچه های پنبه ای تیره

بدون احتیاج به برش و کات-

سایز: A4-A3