کاغذ چاپ تیشرت های روشن Forever

کاغذ ترانسفر برای پارچه های پنبه ای روشن

سایز: A4-A3