کاغذ چاپ تیشرت های تیره( بدون احتیاج به برش) Shockline

کاغذ ترانسفر برای پارچه های پنبه ای تیره

بدون احتیاج به برش و کات-

کد: Top Dark New

سایز: A4-A3