کاغذ چاپ تیشرت های تیره Shockline

کاغذ ترانسفر برای پارچه های پنبه ای تیره

کد: Blanc

سایز: A4-A3