مدل لیوان 5 تایی

MTP-MMx5

مخصوص: چاپ لیوان تیراژ

این مدل دستگاه برای هر کدام ار قالب لیوان ا عدد صفحه

دیجیتال جداگانه طراحی شده است که می توان 1 عدد قالب

لیوان را هم بصورت تکی روشن کرد