کاغذ چاپ تیشرت های روشن Shockline

کاغذ ترانسفر برای پارچه های پنبه ای روشن

کد: Super2003

سایز: A4-A3