دستگاه چاپ لیوان

تعویض کلمپ دستگاه بدون نیاز به ابزار

دارای میکروسوییچ جهت کنتور زمان

تک فاز