دستگاه رول به رول پارچه

این دستگاه برای رول کردن پارچه های طاقه ای استفاده میشود.

عرض دستگاه : 170CM