چیپ یکبار مصرف مخزن ضایعات پلاتر

چیپ یکبار مصرف مخزن ضایعات پلاترهای اپسون

مدل: T7200-T5200-T3200