آلبوم عکس متوسط

مخصوص پرینترهای جوهر افشان 

سایز: Larg

تعداد صفحات: 16

همراه با کاغذ های برش خورده و برنامه پرینت و صفحه بندی