بالن رومیزی

مخصوص پرینترهای جوهر افشان

چاپ دو رو

مدل: قلب، ستاره، دایره