جوهر سم اینک لیتری 91 (HP Z6100)

جوهرهای لیتری 91 برای پلاتر HP Z6100  قابل استفاده می باشد. جوهرهای 91 شامل هشت رنگ مشکی (Matte Black)، مشکی فتو (Photo Black)، خاکستری روشن (Light Gray)، آبی (Cyan)، قرمز (Magenta)، زرد (Yellow)، آبی روشن (Light Cyan) و قرمز روشن (Light Magenta) است. کلیه جوهرها دارای استاندارد ISO 9001 می باشند